Akustikpanel

Materialer

I akustikpanelens basskiva (MDF) finns 40 st 180 x 20 mm akustikhål infrästa. Totalt omfattar hålen 21% av hela panelens yta. Dessutom används ett svart akustiskt fibertyg, på panelens bägge sidor, tyget är limmat mellan basskivan och ribborna och basskivans baksida.

Ribborna är hyvlade i 45 graders vinkel av två skäl: ett finslipat utseende och dess akustiska egenskaper. Tack vare designen lämnar ribbornas sidor i skymundan och utrymmet mellan ribborna dämpar effektivt ljudreflektioner.

Absorptionsklass

Våra akustikpaneler har ljudabsorptionsklassificering C, “ i hög grad absorberande” enl. ISO 11654 standard. Testet utfördes av oberoende part, Åbo yrkeshögskola år 2020. Testrapporten kan du läsa här.

Ljudabsorptionsklasserna anger hur mycket av ljudeffekten som träffar materialets yta som absorberas. I klass C absorberas 60-75% av ljudvågorna, resten reflekteras från ytan.

Som jämförelse kan nämnas att våra standard ribbpaneler hör till klass D, där 55% av ljudvågorna som träffar ytan absorberas och resten reflekteras.

En bra rumsakustik består av en balans mellan absorption och reflektion, eftersom t.ex. en fullständig ljudabsorption skulle göra det svårt för ljud att färdas genom rummet, och på motsvarande sätt åstadkommer en obefintlig absorption ett ekande och bullrigt rum.

 

Paneler för olika ändamål

Kvalitetspanel är ett högkvalitativt och hållbart val för både offentliga och privata utrymmen.

RIBBPANEL

Ribbpaneler ser inte bara vackra ut, utan förbättrar även rumsakustiken. Ribbpanelernas yta är av äkta ekfaner vilket får panelerna att se levande och naturliga ut. Ribbpaneler kan fås i två olika uttryck; med svart eller fanerad bas. Panelerna är äkta finskt hantverk.

Ulkotilojen paneeli

UTOMHUSPANEL

Utomhuspaneler är avsedda att monteras främst på innertak på terrasser och skärmtak. Utomhuspanelernas kärna är av furulimskiva. Panelerna är fukttåliga och behandlade med mögelskydd, men får dock inte utsättas direkt för snö eller regn.

Akustiikkapaneeli

AKUSTIKPANEL

I de mest akustiskt krävande miljöer rekommenderar vi våra akustikpaneler. I akustikpanelens basskiva finns 40 st akustikhål infrästa. Panelens basskiva är också täckt på bägge sidor med ett högkvalitativt tyskt akustiskt tyg.

Sisustuspaneeli. Katto ja seinäpaneeli.

FANERAD PANEL

Den fanerade släta panelen med äkta ädelträyta frambringar värme och känsla i rum som rum. Träpaneler balanserar ypperligt kallare färger och ytor i inredningen.