Installationsfilmer

Nedan hittar du installationsfilmer av lamellpaneler på finska, svenska, engelska och tyska.

Videorna har en förstoringsknapp (helskärm) med vilken du kan få videon att visas på hela skärmen.

Installationsfilmer på finska

Montering i terrasstak (FI)

Montering på innervägg (FI)

Montering i innertak (FI)

Installationsfilmer på svenska

Montering i terrasstak (SE)

Montering på innervägg (SE)

Montering i innertak (SE)

Installationsfilmer på engelska

Montering i terrasstak (ENG)

Montering på innervägg (ENG)

Montering i innertak (ENG)

Installationsvideor på tyska

Installation på terrasstak (DE)

Installation på en innervägg (DE)

Installation på innertaket (DE)

Monteringsanvisning för fanerad panel

 • Kontrollera att panelen är felfri innan du monterar den. En monterad produkt är ett godkännande av den.
 • Öppna kartongerna, på den plats där panelen skall monteras, tre till fyra dagar innan montering. Låt fuktigheten stabilisera sig.
 • Montera reglar vid behov. Regelavstånd på väggar 600mm och på tak 400mm.
 • Centrera panelen så att den första och sista panelen blir ungefär lika breda.
 • Panelerna kan monteras vågrätt eller lodrätt.
 • Fastsättning sker från golv mot tak. Panelfjädern riktas uppåt. Bästa resultat får du om du använder en klammerpistol med 20-25 mm klammer.
 • Anpassa kompressorns tryck så att klammern inte sticker ut eller fälls för långt in i panelen.
 • Klammern sätts i fjädern, se till att följande panel täcker huvudet. Använd två klammrar/regel vid takmontering.
 • Tunga föremål bör hängas på skruvar som är tillräckligt långa och fastsatta genom panelen i reglar.
 • Om fjädern sågas bort, är nyttolängden 1982mm.
 • Om du har takvärme, rådfråga tillverkaren om montering av panel.