Miljöprogram

Målet med P. Rotola-Pukkila Oy:s miljöprogram är att skona miljön och finna långsiktiga lösningar vid avfallshantering, energipolitik samt användningen av råmaterial och tillbehör. Detta miljöprogram har vi tillämpat sedan början av 1990-talet. Läs mer om vårt miljöprogram här nedan.

1. AVFALLSHANTERING

Förpackningsavfall
Vi gör så gott som allting själva, dvs. köper utifrån främst råmaterial som kräver minimalt med förpackningsmaterial. Vi sorterar all kartong och papper och sänder det vidare till återvinning. Puutavaran kuljetuksessa käytetyt / Raaka-ainepakkauksien Metallskenor hackas, lagras och sänds vidare för återvinning. Vi sorterar förpackningsplasten och återanvänder en del av den som förpackningsplast i exporttransporter, resten levereras till ett lokalt avfallshanteringsföretag för energiproduktion.

Avfall från produktion
Allt avfall som uppstår i produktionen är brännbart och vi använder det i vår egen energiproduktion i en modern värmeanläggning. Detta har godkänts av miljömyndigheterna.

Övrigt avfall
Övrigt avfall uppstår i mycket små mängder och hanteras av lokala avfallshanteringsföretag.

Problemavfall
Vår verksamhet är av den arten att det uppstår mycket litet problemavfall. Allt problemavfall sorteras och skickas till ett avfallshanteringsföretag. Oljorna från våra transportfordon och gastruckar sorterar vi som svarta olja och oljefilter som fast oljeavfall. Förbrukade batterier sorteras och lagras innan de skickas vidare. Alla så kallade klara oljor sorteras separat för återanvändning. Lysrör och batterier sorteras och skickas till avfallshanteringsföretag.

Det uppstår väldigt litet med avfall från lacker och betser från tvättlösningsmedel eftersom vi använder moderna UV-härdade lacker och vattenbaserade betser. Vi sorterar avfallet separat i vattenbaserat och lösningsmedelsbaserat avfall och levererar det på ett lämpligt sätt vidare till avfallshanteringsföretag.

2. ENERGIFÖRBRUKNING

Uppvärmningsenergi
Vi får all vår uppvärmningsenergi genom att förbränna vårt träavfall. Träavfallet bränns i två moderna förbränningscentraler. Därtill sparar vi uppvärmningsenergi genom att tillvarata värmeenergi ur luften med plattvärmeöverförare. Vi utnyttjar även träavfallet i produktionsprocessen för att producera nödvändig värmeenergi. Vid kalla vintrar kan det bli aktuellt att köpa flis eller träbricketter från ett närbeläget sågverk. All uppvärmningsenergi är dock 100% förnybar energi.

El
Den el vi använder är CO2-fri (koldioxidfri). Vi har minskat elförbrukningen genom att byta till LED-belysning.

El-truckar
Största delen av våra truckar är batteridrivna eltruckar, vilka laddas med nattström. Bara den största och kraftfullaste trucken körs med ren flytgas.

3. RÅMATERIAL OCH TILLBEHÖR

Vi strävar efter att skaffa vårt råmaterial från pålitliga, helst finländska leverantörer som i sin tur beaktar miljöaspekterna. Alla träbaserade råvaror som vi använder i vår panelproduktion är FSC-certifierade.

Faner
Vi införskaffar vårt importerade trä från pålitliga leverantörer och allt faner som används i våra paneler är FSC-certifierat. Vi sorterar och använder faneret i möbler och paneler på ett sådant sätt att vi minimerar råmaterialspillet.

Spånskivor
Vi köper spånskivorna som vi använder för att tillverka möbler från Finland. Som råmaterial för spånskivorna används flis från sågindustrin, vilket betyder att användningen av skivorna i sig gynnar ekologisk och effektiv användning av råmaterial.

Lim
Vår leverantör av lim är Kiilto Oy, ett företag som specialiserat sig på lim för träindustrin och som är känt för sin extremt höga kvalitet. Alla lim som vi använder har vatten som lösningsmedel.

Lack
Vår leverantör av lack är Sherwin Williams. I vår ytbehandlingslinje använder vi vattenbetsmedel och UV-härdade lack som är fullständigt lösningsfria. Spraylack och bets är också helt vattenbaserade.

Förpackningar
Alla våra produkter levereras i återvinningsbara kartonglådor.

4. ÖVRIGT

System för handduksrullar av tyg
Vi använder oss av Lindströms miljömärkta handduksrullar av tyg, vilket minskar avfallet.